Vrnjeno blago

VRAČILO BLAGA V ROKU 14 DNI

Če ste potrošnik, imate v skladu s § 1829 Civilnega zakonika (Zakon št. 89/2012 Zb.) pravico vrniti kupljeno blago brez navedbe razloga v 14 koledarskih dneh od dneva prejema blago. Prav tako imate pravico oddati naročilo preko interneta z osebnim prevzemom v eni od naših klasičnih trgovin.

Če niste potrošnik, torej kupujete blago v okviru svoje poslovne ali podjetniške dejavnosti (o čemer odloča številka identifikacijske številke na dokumentu o nakupu), nimate pravice do odstopa, saj zakon ne določa. zagotoviti to možnost.

KJE IN KAKO VRNITI BLAGO

Svojo pravico do pisnega vračila blaga lahko uveljavite tako, da odstopite od pogodbe in blago pošljete na naslov, naveden na računu.

Prosimo, da vrnjeno blago dobro zapakirajte, da se med transportom ne poškoduje.

Prosimo, da blago po možnosti vrnete v prvotno stanje, da se izognete morebitnemu zmanjšanju vračila za stroške, ki nastanejo pri obnovi blaga v prvotno stanje.

Denar za blago vam bomo poslali na vaš bančni račun v najkrajšem možnem času, najkasneje v 14 dneh od odstopa od pogodbe, vendar ne preden bo vrnjeno blago dostavljeno nazaj v naš oddelek za reklamacije (oz. preden dokažete, da je vrnjeno blago blago nam je bilo že poslano). V tem primeru je strošek vračila blaga na strani kupca.

Spodaj si lahko prenesete vzorec dokumenta za potrošnikov odstop od kupoprodajne pogodbe, ki ga izpolnite s svojimi podatki in pošljete vnaprej ali skupaj z blagom.

DOBRO JE VEDETI

Embalaža ni potrebna
Embalaža ni predmet nakupa ali del kupljenega artikla. Kljub temu je WWW.ATAKT.SI upravičena do povračila stroškov, ki so dejansko nastali pri vračilu blaga. Ti stroški se vedno ocenijo individualno in kot taki bremenijo kupca in se pobotajo z zneskom vrnjenega blaga.

Izdelke lahko preizkusite
, vendar ne smejo biti vidne obrabe. Blago je mogoče uporabiti, vendar je treba razmisliti o stroških, ki bodo WWW.ATAKT.SI povrnitev blaga v prvotno stanje in ki bodo morda potrebni za plačilo.

Tem pristojbinam se boste izognili, če boste blago sami obnovili v prvotno stanje (čiščenje, montaža, pravilna embalaža itd.) Glede na raznolikost blaga se vsak primer odstopa od pogodbe obravnava individualno.

Primer: Kupec naroči in kupi tiskalnik, ga na domu da v obratovanje, natisne fotografijo in ugotovi, da tiskalnik ne ustreza njenim zahtevam. Vendar ga je že uporabil in začel črnilo, ki je bilo dobavljeno z njim. Nič ni izgubljeno, z uporabo ne preneha pravica do odstopa od pogodbe, ampak potrošnik plača porabljen material.

Spoštovanje 14-dnevnega roka
Za izpolnjevanje roka je odločilno, kdaj se pošlje odstop od pogodbe. . Odstopni rok se tako šteje za ohranjenega, če potrošnik med odstopom trgovcu pošlje obvestilo, da odstopa od pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe traja 14 koledarskih dni, ne delovnih dni, in začne teči naslednji koledarski dan po prejemu blaga s strani potrošnika.(npr. če kupec blago prevzame v petek, se odstopni rok računa od vključno sobote).

Odstop od pogodbe lahko pošljete elektronsko na e-poštni naslov info@msbox.cz

Čim prej po tem, ko pošljete ta odstop, nam morate kupljeno blago predati. V tem primeru ni pravice do povračila nujnih stroškov, povezanih s prevozom blaga do prodajalca.

KATERE DOKUMENTE PRILOŽITI?

Priporočamo, da vrnjenemu blagu vedno priložite dokument, ki potrjuje, da ste blago kupili pri nas in nam olajša identifikacijo blaga in povpraševanja.

Najboljša možnost je, da potrošnikov odstop od kupoprodajne pogodbe in nakupni dokument , ki ste ga prejeli, pošljete na vaš elektronski naslov oz. neposredno z blagom. Spodaj lahko prenesete vzorec dokumenta za potrošnikov odstop od kupoprodajne pogodbe.

KATEREGA BLAGA SPLOH NI MOGOČE VRNITI?

Zlasti potrošnik po zakonu ne more odstopiti od pogodbe:

Izjema so primeri, ko je odstop od pogodbe izrecno dogovorjen.

KRATEK PREGLED NA KONCU

PRENESI

VZOREC DOKUMENTA - Potrošnik odstopi od kupoprodajnih pogodb