Reklamacijski postopek

Ta pritožbeni postopek je bil pripravljen v skladu z določbami Zakona št. 89/2012 Zb., Civilnega zakonika in Zakona št. 634/1992 Zb., Zakon o varstvu potrošnikov, s spremembami (v nadaljnjem besedilu: Zakon) in se uporablja za potrošniško blago (v nadaljnjem besedilu: Blago), za katerega se uveljavljajo kupčeve pravice iz odgovornosti za napake. med garancijsko dobo (v nadaljnjem besedilu "Pritožbe").

Potrošnik je vsaka oseba, ki izven obsega svoje poslovne dejavnosti ali izven obsega samostojnega opravljanja svojega poklica sklene pogodbo s podjetnikom ali kako drugače posluje z njim.

Prodajalec Ing. Roman Škorňák, s sedežem na naslovu K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Češka, Osebna številka / IČO /: 654 75 054, Davčna številka / DIČ /: CZ7106165550, vpisana v Poslovni register M. Ostrava. Ing. Roman Škorňák je oseba, ki pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti. Je podjetnik, ki neposredno ali preko drugih podjetnikov kupcu oskrbuje izdelke ali opravlja storitve.

Kupec naše spletne trgovine je bodisi Kupec Potrošnik bodisi Kupec, ki pri sklenitvi in ​​izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti.

POMANJKLJIVOSTI BLAGA

Prodajalec ob prevzemu odgovarja potrošniku, da artikel nima napak. Zlasti je prodajalec odgovoren potrošniku, da v času, ko je potrošnik prevzel,

POMANJKLJIVO STANJE

Če artikel nima zgoraj navedenih lastnosti, lahko potrošnik zahteva tudi dobavo novega artikla brez napak, razen če je ta zaradi narave napake nesorazmerna, če pa se napaka nanaša samo na del artikla, potrošnik lahko zahteva le zamenjavo dela; če to ni mogoče, lahko odstopi od pogodbe.

Če pa je to zaradi narave napake nesorazmerno, zlasti če je napako mogoče odpraviti brez nepotrebnega odlašanja, ima potrošnik pravico, da napako odpravi brezplačno.

Potrošnik ima pravico do dobave novega artikla ali zamenjave dela tudi v primeru popravljive napake, če artikla ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V tem primeru ima potrošnik tudi pravico do odstopa od pogodbe.

Če potrošnik ne odstopi od pogodbe ali ne uveljavlja pravice do dobave novega artikla brez napak, do zamenjave njegovega dela ali popravila artikla, lahko zahteva primeren popust. Potrošnik je upravičen do razumnega popusta tudi, če prodajalec ne more dostaviti novega artikla brez napak, zamenjati njegovega dela ali popraviti artikla, pa tudi če prodajalec situacije ne odpravi v razumnem roku ali če bi ureditev popravila povzročila potrošnikom precejšnje težave.

Pravica do napake ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec napako povzročil sam.

ROKI

Potrošnik ima pravico do napake, ki se pojavi na potrošniškem blagu, uveljaviti v štiriindvajsetih mesecih od prejema. Če se napaka pokaže v šestih mesecih po prejemu, se šteje, da je bil artikel ob prejemu okvarjen.

Garancijski rok začne teči, ko kupec prejme blago. Garancijski rok za kupca Potrošnika je 24 mesecev, za kupca, ki pri sklenitvi in ​​izpolnjevanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali druge podjetniške dejavnosti, pa je garancijski rok le 12 mesecev. Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem je bilo Blago v garancijskem popravilu. V primeru zamenjave blaga začne teči nov garancijski rok.

DRUGO

Prodajalčeva odgovornost za napake ne velja za obrabo, ki nastane zaradi njegove normalne uporabe. Običajna uporaba oblačil, obutve in drugih modnih dodatkov, na primer, je obraba ali poškodba zapenjalnih čepov, potovalnih in zapenjalnih mehanizmov (ZIP, zaponke, zaponke, zanke). Odgovornost prodajalca za napake ne velja za poškodbe mehanizmov, ki nastanejo zaradi njihovega nepravilnega, nepravilnega ali močnega pripenjanja, zapiranja, odpiranja, torej poškodbe zaradi trganja šivov, zdrsa ali trganja materiala ipd. pete podplata zaradi nepravilnega drsenja čevljev. , hitro sušenje usnjenih čevljev pri ogrevanju, neupoštevanje rednega čiščenja in mazanja z usnjeno zaščitno opremo ipd. Če taka napaka ni bila prijavljena in prijavljena prodajalcu takoj po prevzemu naročila (tj. s pregledom blaga s strani kupca ob dostavi), se šteje, da je napaka nastala zaradi nepravilne uporabe oz. gre za obrabo stvari za normalno uporabo.

Poleg tega prodajalčeva odgovornost za napake ne velja za artikle, prodane po nižji ceni za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za rabljen artikel za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imel predmet ob prevzemu. s strani kupca, ali če to izhaja iz narave artikla.

Prodajalec je dolžan na zahtevo potrošnika posredovati potrošniku pisno potrdilo o obveznostih, ki izhajajo iz pomanjkljive izvedbe v obsegu, ki ga določa zakon (garancijski list). Če narava stvari to dopušča, zadostuje, da kupcu namesto garancijskega lista izda potrdilo o nakupu s podatki (račun), ki mora vsebovati podatke kot garancijski list. Garancijski list mora vsebovati ime in priimek, ime oziroma poslovno ime prodajalca, identifikacijsko številko, sedež, če je pravna oseba, oziroma prebivališče, če je fizična oseba. Če je zagotovljena garancija, daljša od zakonske, prodajalec v garancijskem listu navede pogoje in obseg podaljšanja garancije.

Potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe v vseh primerih, določenih z zakonom. Odstop velja za prodajalca od trenutka, ko mu je kupčeva izjava o odstopu od pogodbe dostavljena, če so izpolnjeni vsi potrebni zakonski pogoji. V primeru odstopa od pogodbe se pogodba od začetka razveljavi in ​​sta stranki dolžni vrniti vse, kar sta na njeni podlagi zagotovili. V primeru odstopa od pogodbe zaradi uveljavljanja pravic iz naslova odgovornosti za napake, kupec vrne opravljeno izpolnitev s strani Prodajalca, le v obsegu, ki je v dani situaciji objektivno mogoč.

OBRAVNAVA PRITOŽB

V primeru, da kupec uveljavlja svojo pravico zahtevati odpravo napak na blagu s popravilom in v garancijskem listu, se za namene garancijskega popravila blaga pooblaščeni podjetnik razlikuje od prodajalca, katerega sedež oziroma kraj. poslovanja na istem mestu kot pri prodajalcu ali v kraju, ki je bližje kupcu.Kupec uveljavlja pravico do garancijskega popravila pri podjetniku navedenem v garancijskem listu. Te informacije najdete v dokumentu, ki nadomešča garancijski list.

Kupec ima pravico zahtevati garancijska popravila pri pooblaščenih servisih, katerih seznam je priložen dokumentaciji za blago, ali pa ga bo prodajalec posredoval na zahtevo kupca.

Reklamacije, vključno z odpravo napak, je treba rešiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 30 dneh od dneva reklamacije, razen če se prodajalec in kupec dogovorita za daljše obdobje. Po izteku tega roka se kupcu priznajo enake pravice, kot če bi šlo za bistveno kršitev pogodbe.

Obdobje za reševanje reklamacije preneha, če prodajalec ni prejel vseh dokumentov, potrebnih za reševanje reklamacije (deli blaga, drugi dokumenti ipd.). Prodajalec je dolžan od kupca v najkrajšem možnem času zahtevati dodatne dokumente. Od tega datuma do izročitve zahtevanih dokumentov s strani kupca preneha rok.

V primerih, ko je treba blago poslati prodajalcu ali servisnemu centru, kupec v lastnem interesu hrani blago zapakirano v ustrezen in dovolj zaščitni embalažni material, ki ustreza zahtevam prevoza lomljivega blaga, vključno z vsemi pripomočki in označi pošiljko z ustreznimi simboli.

Servis bo od kupca zahteval, da popravljeno blago prevzame po pravilno rešeni reklamaciji.

Pravica do uveljavljanja garancije ugasne v primeru nestrokovne montaže ali nestrokovnega zagona blaga, pa tudi v primeru nestrokovnega ravnanja, torej zlasti ob uporabi blaga v pogojih, ki ne ustrezajo parametrim, navedenim v dokumentaciji.

Ob vsakem obisku serviserja pri kupcu je treba izdelati zapisnik o ugotovljenih napakah in obliki njihove odprave. Brez takšnega protokola se obisk serviserja ne upošteva.

V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe ali zagotovitve popusta na kupnino se ustrezno plačilo vrne kupcu z nakazilom na bančni račun ali izročeno v gotovini na blagajni na sedežu podjetja oz. ena od ustanov.

REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV MED PRODAJALCEM IN KUPCEM

V primeru, da med prodajalcem in kupcem nastane potrošniški spor iz kupoprodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, ki ga ni mogoče sporazumno rešiti , lahko kupec vloži predlog za izvensodno poravnavo te pogodbe. spora na določeno izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Centralni inšpektorat češke trgovinske inšpekcije
- oddelek ADR Štěpánská 15
120 00 Praga 2

E-pošta: adr@coi.cz
Spletna stran: adr.coi.cz

Kupec lahko uporablja tudi spletno platformo za reševanje sporov, ki jo je vzpostavila Evropska komisija in je na voljo na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Končne določbe

Ta pravila o pritožbah začnejo veljati 2.5.2022. Pridržujemo si pravico do sprememb pritožbenega postopka.